Er zit mogelijk nog gas in uw container, wat te doen?

 

Als u de kans aanwezig acht dat er nog gas aanwezig is in de container (een verplichte sticker is helaas niet altijd aanwezig, blijf uit de buurt van de container (afstand ca. 20 meter). Eerst dient u  metingen te laten verrichten waaruit blijkt of gevaarlijke stoffen in de container voorkomen die de grenswaarden overschrijden. Op de website www.bgz.nl van BGZ wegvervoer staat een protocol waarmee gasverdachte containers herkend kunnen worden.

 

Neem contact met ons op zodat wij kunnen vaststellen of zich inderdaad gassen in de container bevinden. Na de vaststelling daarvan kunnen wij indien nodig de container ontgassen, zodat u veilig de container kunt (laten) lossen.

 

Neem geen risico! Bel ons, zodat wij uw container op (giftige) gassen kunnen controleren. Een professionele gasmeetdeskundige stelt vast om wat voor gas het gaat en in welke concentraties. Geadviseerd kan worden of de gassen met apparatuur verwijderd moeten worden of dat de gassen in de open lucht kunnen worden losgelaten.

 

ALLES BEGINT BIJ ALPHA