In vele van de miljoenen containers die jaarlijks Nederland binnenkomen, zitten gevaarlijke gassen of dampen. De gassingen zijn bedoeld ter bestrijding van ongedierte (actieve gassing). Maar ook gassen die zijn gebruikt tijdens het productieproces, dampen uit in de containter op de reis naar Nederland (passieve gassing). Het betreft gassen en dampen die nadelige effecten kunnen hebben op onze gezondheid, waarbij valt te denken aan verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. (VBVBE).

Meest in container voorkomende gassen

1,2-dichloorethaan, Ammoniak, Benzeen, Chloorpocrine, Formaldehyde, Fosforwaterstof, Koolmonoxide, Methylbromide, Sulfuryfluoride, Tolueen.

Danger Fumigation

Containers die actief zijn behandeld met gassen moeten aan de buitenkant gemerkt zijn met een sticker 'Danger-Fumigation'. Helaas ontbreekt deze sticker nog wel eens, waardoor het niet duidelijk is dat zich in de container gevaarlijke gassen bevinden.

Regelgeving gegaste containers

Als werkgever die containers transporteert en ontvangt bent u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (1998) en de Wet Milieubeheer art. 9.2.1.2 verplicht uw werknemers te beschermen tegen risico's die samenhangen met gassen in containers en bent u verplicht alles te doen om blootstelling van werknemers aan gevaren te voorkomen. Het is dan ook van belang dat maatregelen worden getroffen, onder andere door het laten verichten van gasmetingen.

Bronnen:

- Handboek Containergassen, November 2009

- 'Arbeidsrisico's bij de behandeling van containers', Arbeidsinspectie

 

ALLES BEGINT BIJ ALPHA